สะสมแสตมป์ อีกหนึ่งความคลาสสิกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

‘สะสมแสตมป์’ เป็นงานอดิเรกซึ่งสร้างมูลค่าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งการเก็บสะสมแสตมป์บางดวง สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลในอนาคต ถึงแม้กาลเวลาเปลี่ยนไปผู้คนเลิกใช้การติดต่อทางจดหมายแล้ว แต่การส่งเอกสารบางอย่าง ยังจำเป็นต้องใช้แสตมป์อยู่ และการผลิตแสตมป์ในยุคปัจจุบันนี้ถูกผลิตออกมา ด้วยจุดมุ่งหมายนำไปสะสมเสียมาก

การสะสมแสตมป์รูปแบบต่าง ๆ

collection inthe dream

แสตมป์ของต่างประเทศ , แสตมป์ที่ทางไปรษณีย์ผลิตจำหน่ายในโอกาสพิเศษ , การสะสมในหมวดหมู่ใด หมวดหมู่หนึ่ง เช่น รูปสัตว์ , รูปกีฬา เป็นต้น

วิธีเก็บรักษา

แสตมป์สำหรับสะสม ถ้ามีสภาพดีจะจัดว่าเป็นสิ่งของมีมูลค่าสูง สามารถนำไปขายต่อได้ราคาดี หากำไรได้ โดยสภาพที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพชั้นเยี่ยม มีดังนี้

  • ฟันต้องครบ คม ไม่มีส่วนใดขาดหายไปเพราะความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการฉีก
  • ปราศจาก รอยเหลือง , รา , สนิม , สีซีดจางลง โดยปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาเป็นสิ่งสำคัญ
  • ปราศจากรอยพับ , รอยถลอก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • สำหรับการเก็บแสตมป์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน จะต้องมีกาวด้านหลังครบ แต่สำหรับรุ่นเก่ามากๆ ก็อนุโลมให้มีอาจมีรอยฮินจ์ได้บ้าง ทั้งนี้ต้องผ่านขั้นตอนวิเคราะห์เสียก่อน
  • สำหรับการสะสมแสตมป์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตราประทับต้องไม่เลอะเทอะจนเกินไป

สำหรับแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆ ถ้ามีหลุดออกมาสภาพดีเหมือนกับพึ่งซื้อออกมาจากไปรษณีย์สดๆร้อนๆ จะเรียกว่าสภาพนอก หรือ mint เพราะประเทศทางตะวันตกมักมีความชื้นต่ำ ทำให้แสตมป์ไม่ค่อยเหลืองหรือขึ้นราเหมือนประเทศที่มีความชื้นสูง

แสตมป์ที่ไม่ได้รักษาคุณภาพตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น มักมีมูลค่าต่ำมาก ขายต่อไม่ได้ราคา หรืออาจไม่มีคนสนใจซื้อ เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อหรือคัดเลือกมาสะสม จะต้องใส่ใจ มีการสังเกตให้ดี ในทุกรายละเอียด นอกจากนี้วิธีเก็บรักษาก็เป็นปัจจัยอันสำคัญมาก เพื่อให้แสตมป์เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาให้ช้าที่สุด ตลอดจนคงความสมบูรณ์ไว้ให้มากที่สุด

การเก็บรักษาแสตมป์อย่างถูกวิธี

เก็บรักษาในสถานที่ไม่อับชื้น ไม่มีอุณหภูมิสูง และไม่โดนแสงแดด ต้องปราศจากแมลงตัวร้ายอย่างมอด , ปลวก มันอาจเคี้ยวแสตมป์ของคุณเป็นขนม สำหรับสภาพอากาศในประเทศไทย แนะนำให้เก็บในห้องปรับอากาศ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดแอร์ตลอดวันก็ตาม นอกจากนี้อัลบั้มเก็บแสตมป์ ก็ควรเป็นแบบมีเมาท์ในตัว หรือมีการห่อเมาท์เพื่อป้องกันอักชั้นหนึ่ง ควรวางอัลบั้มในแนวตั้ง เพื่อไม่ให้กาวซึ่งอยู่ด้านหลังไปติดกับอัลบั้ม อีกทั้งยังเป็นการไม่ให้รอยนูนของแสตมป์รุ่นใหม่ๆ เลือนหายไป และในการจับต้องใช้ปากคีบเท่านั้น

Comments are closed.